Đèn thoát hiểm

Đèn sự cố Paragon SM001 mắt mèo

Điện áp nguồn 220V AC- 50Hz

Đèn sự cố KENTOM KT 750

Chế độ sạc tự động ngắt mạch điện khi đủ điện bình

Đèn sự cố KENTOM KT 2200 EL

Sản xuất tại Việt Nam

Đèn sự cố 2L - M

Đèn sạc chiếu sáng khẩn cấp 2L - M

Đèn lối thoát KENTOM 220V 50Hz

Đèn lối thoát Super Led 220v

Đèn lối thoát KENTOM KT 670

Nguồn điện AC 220V/50Hz, Pin sạc 3.6 V 700 mA

Đèn lối thoát KENTOM KT 610

Nguồn điện AC 220V/50Hz, Bình khô 3.6 V 700 mA

Mẫu hộp đèn Exit

Nhận gia công đèn Exit theo mẫu

Đèn thoát hiểm Exit Kentom

Bóng tuýp 30cm x 10w Acquy khô