Bình chữa cháy tự động

Bình cầu tự động 8kg

Dập tắt đám cháy như gỗ, giấy, vải, chất lỏng dễ cháy, khí dễ cháy

Bình chữa cháy tự động 6kg hình cầu

Phù hợp bảo vệ những không gian nhỏ