Bình chữa cháy FOAM

Bình chữa cháy Foam xách tay 2 lit

Bình chữa cháy Foam xách tay 2 lit, thể tích chứa 2lit.

Bình chữa cháy FOAM 9 lít

Bình chữa cháy Foam 9 lít