Bình chữa cháy Foam xách tay 2 lit, thể tích chứa 2lit.

Sử dụng cho xe ôtô, xe máy và nhiều phương tiện khác

Bình chữa cháy Foam 9 lít