Bình CO2 chữa cháy

Bình chữa cháy Mini Ý

Sử dụng cho xe ôtô, xe máy và nhiều phương tiện khác

Bình chữa cháy CO2 MT24

Khả năng dập tắt nhanh đám cháy lớn, dùng xe đẩy thuận tiện di chuyển

Bình chữa cháy khí CO2 MT5

Chất chữa cháy 5kg, trọng lượng toàn bình 27,5kg

Bình chữa cháy khí CO2 MT3

Thích hợp sử dụng trong nhà máy, văn phòng, trường học, khách sạn