Bình bột chữa cháy BC

Bình chữa cháy bột BC MFTZ35

Chữa các đám cháy chất lỏng xăng dầu, khí ga, thiết bị điện

Bình chữa cháy bột BC MFZ4

Dùng tốt cho nhà hàng, quán karaoke, của hàng tạp hóa.

Bình chữa cháy bột BC MFZ2

Bình mini loại 2kg phù hợp cho các đám cháy nhỏ

Bình chữa cháy bột BC MFZ1

Bình chữa cháy mini 1kg bột BC